Dalton en opbrengstgericht werken?

Veel scholen ervaren de druk vanuit de inspectie om zo hoog mogelijke leeropbrengsten te halen. Leeropbrengsten in de vorm van voldoende en liefst bovengemiddelde CITO-scores.

De angst om als zwakke school aangemerkt te worden is groot. Voor daltonscholen is die druk extra groot. Als de leeropbrengsten tegenvallen is het advies al snel om maar wat minder aan dalton en iets meer aan (directe) instructie te doen. Alsof daltonwerkwijzen hogere opbrengsten in de weg zouden staan.

Lees hier het artikel

Deel deze pagina

Uitgelicht