Elk jaar reserveert de NDV in haar begroting een bedrag voor het Innovatiefonds. Voor het kalenderjaar 2023 is dat een bedrag van euro 15.000.

 

Waar is het Innovatiefonds voor bedoeld?

Als bestuur willen we onderwijsideeën financieel ondersteunen die:

  • inspirerend en vernieuwend zijn
  • een verbinding hebben met de daltonkernwaarden
  • bruikbaar en inzetbaar zijn voor collega scholen in vo en/of po

Als een school instituut (of een netwerk van scholen) gebruik maakt van het innovatiefonds levert dat één of meer concrete producten op die bruikbaar zijn voor andere scholen binnen de NDV. Het NDV-bestuur wordt automatisch eigenaar van de opgeleverde producten.

Ook is het mogelijk, dat de NDV zelf een bepaalde ontwikkelvraag uitzet in het veld en vraagt wie zou willen meewerken aan dit project.

 

Aanvragen subsidie

Download het formulier subsidie-aanvraag Dalton-Innovatiefonds en stuur het ingevuld (met ondersteunende documenten als bijlage) aan secretariaat@dalton.nl t.a.v. het bestuur.

Aanvragen kunnen het gehele jaar ingediend worden. In principe worden alleen aanvragen tussen de € 500 en maximaal € 3.000 in behandeling genomen. De Commissie Innovatiefonds beoordeelt de inzendingen en doet een voorstel aan het Bestuur van de NDV welke initiatieven gehonoreerd worden met welk bedrag. Uiteindelijk beslist het bestuur.

Subsidies worden uitgekeerd na oplevering /goedkeuring van de afgesproken producten.

Deel deze pagina

Uitgelicht