Het bestuur van de NDV draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Alleen de voorzitter is voor een deel van zijn weektaak vrijgesteld voor bestuursactiviteiten. De NDV heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vice-penningmeester.

Voor de werkzaamheden in het algemeen- en dagelijks bestuur kunnen een vijftal domeinen worden onderscheiden:

1.  Onderwijs & identiteit
2. Relatiebeheer & strategisch beleid
3. Kwaliteit & onderzoek
4. Communicatie & voorlichting
5. Internationalisering en congres

Zie hier het schema van de organisatiestructuur van de NDV

De samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

  • Willem Wagenaar, voorzitter (dagelijks bestuur)
  • Siemon van der Wal, vice-voorzitter (dagelijks bestuur)
  • Hans Wolthuis, secretaris (dagelijks bestuur)
  • Frans van der Sman, penningmeester (dagelijks bestuur)
  • Paul Hendriks
  • Lineke Dusseljee
  • Vera Otten
  • Marja Out
  • Sandy Sibbald
  • Astrid Claessens

Zie hier de portefeuilleverdeling 2022.

Het bestuur van de NDV heeft voor de jaren 2018 — 2021 dit meerjarenplan geschreven. Tevens wordt er jaarlijks een activiteitenplan geschreven.

Deel deze pagina

Uitgelicht