Het bestuur van de NDV draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Alleen de voorzitter is voor een deel van zijn weektaak vrijgesteld voor bestuursactiviteiten. De NDV heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, vice-voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een vice-penningmeester.

Voor de werkzaamheden in het algemeen- en dagelijks bestuur kunnen een vijftal domeinen worden onderscheiden:

1.  Onderwijs & identiteit
2. Relatiebeheer & strategisch beleid
3. Kwaliteit & onderzoek
4. Communicatie & voorlichting
5. Internationalisering en congres

Zie hier het schema van de organisatiestructuur van de NDV

De samenstelling algemeen en dagelijks bestuur

  • Elvira van den Hoek, voorzitter (dagelijks bestuur)
  • Sandy Sibbald, vice-voorzitter (dagelijks bestuur)
  • Marja Out, secretaris (dagelijks bestuur)
  • Ben Vrolijk, penningmeester (dagelijks bestuur)
  • Lineke Dusseljee
  • Vera Otten
  • Astrid Claessens
  • Rudger Minnee
  • Jeroen Jansen

Zie hier de voorlopige portefeuilleverdeling april 2023.

Het bestuur van de NDV heeft voor de jaren 2022 — 2026 dit meerjarenplan geschreven. Tevens wordt er jaarlijks een jaarplan geschreven.

Deel deze pagina

Uitgelicht