De Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) is opgericht op 7 november 1931 en stelt zich ten doel:

  • het bevorderen en (doen) ontwikkelen van het Daltononderwijs;
  • het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van het Daltononderwijs;
  • het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden;
  • het verlenen van diensten aan de leden.

Van oudsher telde de NDV vooral individuele leden. Tegenwoordig zijn het met name instanties die lid van de vereniging geworden zijn. Daarbij valt te denken aan scholen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs, hogescholen, pedagogische centra, schoolbegeleidingsdiensten en adviesbureaus. Deze instanties kennen een collectief lidmaatschap. Leden hebben stemrecht op de vergadering van het algemeen bestuur. Aspirant-leden (nog) niet.

Er zijn in Nederland 343 door de NDV erkende daltonbasisscholen en kinderdagverblijven, 29 erkende scholen voor voortgezet onderwijs en 13 instellingen voor hoger onderwijs.

Een onbekend aantal scholen werkt op een daltonachtige wijze werkt, zonder zich ‘dalton’ te noemen. Vaak gaat het daarbij om scholen waar er gewerkt wordt met taakuren, dag- en weektaken en er gewerkt wordt met planborden. Het totaal aantal erkende daltonscholen en daltonscholen i.o. betreft ongeveer 5% van het totaal aantal scholen in Nederland.

Daarnaast telt de NDV een aantal aspirant-leden basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Dat zijn scholen die overwegen zich als daltonschool te profileren. Het zijn daltonscholen in oprichting. Daarvoor wordt meestal op de betreffende scholen in teamverband een innovatieproces gestart om geleidelijk toe te groeien naar het moment waarop de school zich als daltonschool voor het eerst kan laten visiteren. Voor zo’n proces is een aantal jaren nodig, waarin ouders geïnformeerd en leerkrachten individueel geschoold worden en in teamverband geëxperimenteerd wordt met verschillende daltonwerkwijzen. Meestal worden bij deze processen door de daltonscholen i.o. ook externe adviseurs van pabo’s of begeleidings- en adviescentra betrokken.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Dalton Vereniging in 1956 kreeg de NDV een gesproken felicitatie van Helen Parkhurst.

Deel deze pagina

Uitgelicht