Voorlichting of deskundige ondersteuning namens de NDV

Wanneer scholen/ instituten meer willen weten over daltononderwijs of behoefte hebben aan gerichte ondersteuning bij de daltonontwikkeling, kan er een afspraak gemaakt worden voor:

1. Een voorlichting over daltononderwijs aan directies, schoolteams, medezeggenschapsraden
of ouders door een spreker/ voorlichter, of
2. Een gericht advies m.b.t. de daltonontwikkeling op hun daltonschool door een deskundige, of
3. Verzoeken om een overzicht van gecertificeerde aanbieders van daltonscholing.

De voorlichting en het advies genoemd onder 1. en 2. wordt, tegen geringe kosten en namens de NDV, verzorgd door bekwame sprekers/ voorlichters en deskundigen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Nederlandse Dalton Vereniging
Binckhorstlaan 36 – M 1.19
2516 BE Den Haag
Telefoon: 070-3315281
E-mail: bestuursbureau@dalton.nl

De NDV heeft de daltonidentiteit kort en bondig toegelicht in de uitgave Dalton IDee.

Of bestel het papieren Dalton IDee

Deel deze pagina

Uitgelicht