De daltonscholen voor primair onderwijs hebben zich verenigd in 10 regio’s.
Binnen deze regio’s worden activiteiten georganiseerd die gericht zijn op binding en leren van elkaar. De NDV kent de volgende regio’s:

De gekleurde regio’s kunnen aangeklikt worden voor een bezoek aan de eigen website.

De scholen voor voortgezet onderwijs vormen daarnaast nog een aparte regio, als ook het Dalton Netwerk Opleiders (DNO).

Elke regio heeft een eigen regiobestuur. In vrijwel alle regio’s worden drie bijeenkomsten per schooljaar georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten worden ervaringen uitgewisseld, kennis gedeeld en ideeën opgedaan om de eigen daltonschool verder te ontwikkelen. De bijeenkomsten worden veelal bezocht door leidinggevenden of daltoncoördinatoren. Actuele ontwikkelingen komen aan bod en worden verder uitgediept. Bij gelegenheid wordt er een spreker uitgenodigd.

Naast het landelijk congres wordt in de meeste regio’s ook een regionaal congres georganiseerd, bedoeld voor alle daltonschoolteams in de betreffende regio.
Een belangrijk voordeel van dit werken in regionaal verband is dat de leden zich meer eigenaar voelen van de activiteiten die in verenigingsverband gepland en uitgevoerd worden.

Regiobesturen

Voor de contactgegevens van één van onze regiobesturen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de Nederlandse Dalton Vereniging in Den Haag.
Telefoon: + 31 (0)6 27 86 99 77
E-mail:     secretariaat@dalton.nl

Formulieren

 

Deel deze pagina

Uitgelicht