Het lidmaatschap van de Nederlandse Dalton Vereniging biedt scholen iets extra’s:

 • een daltonschool maakt deel uit van een daltonscholennetwerk in de eigen regio. De daltonregio is een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring, en het geven van feedback. Scholen kunnen de regio gebruiken voor het verder ontwikkelen van daltonaspecten en voor het verder verbeteren van de eigen kwaliteit.
  Op landelijk niveau worden er scholingsdagen georganiseerd, over zowel onderwijsinhoudelijke als organisatorische thema’s;
 • docenten van daltonscholen hebben meer ontwikkelingsmogelijkheden: zij hebben de mogelijkheid om naast hun taken op school visiteur te worden voor de Nederlandse Dalton Vereniging;
 • daltonscholen kunnen gebruik maken van het informatiemateriaal van de Nederlandse Dalton Vereniging over het daltononderwijs, zoals folders voor ouders en nieuwsbrieven voor de scholen zelf.
 • een daltonschool krijgt na een visitatie door een team van daltoncollega’s een officiële licentie van de Nederlandse Dalton Vereniging. Hoe gaat dit in zijn werk? Lees hiervoor de Handleiding “Daltonschool worden en blijven”.

Ook aspirant-Daltonscholen kunnen van het aanbod van de Nederlandse Dalton Vereniging gebruik maken.

Aanmelden

Voor opgave van het aantal leerlingen dient u een officieel afschrift van de leerlingtelling naar het secretariaat te sturen.

Nederlandse Dalton Vereniging
Secretariaat
Postbus 52000
2505 CA  Den Haag

Na ontvangst van de gegevens wordt de school ingeschreven en ontvangt u hiervan een officiële bevestiging. Tevens ontvangt u een factuur voor de jaarbijdrage.

Jaarlijkse tarieven

 • IKC’s, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs betalen een basisbedrag van
  € 56,65 en een bedrag over het leerlingenaantal (per leerling € 3,70)
 • Hogescholen en nascholingsinstituten betalen met ingang van 1 januari 2022 een basisbedrag van € 500,- en € 21,- per afgegeven daltoncertificaat voor de studenten/deelnemers
 • Individuele leden betalen € 37,-.

Inschrijfformulier

1. Instelling

2. Factuurgegevens

3. Contactmogelijkheid

4. Bestuur

Deel deze pagina

Uitgelicht