Opleidingen

Tijdens de PABO kun je je specialiseren tot daltondocent. Je bent dan bevoegd om op daltonscholen les te geven, maar natuurlijk kun je ook op andere scholen aan de slag. In Nederland bieden zeven erkende instituten de specialisatie aan.

Ook een stage op een daltonschool is een goede manier om kennis te maken met het daltononderwijs. Wil je meer weten over stageplaatsen bij jou in de buurt? Kijk dan op de overzichtskaart voor een daltonschool bij je in de buurt.

Natuurlijk kun je ook na je opleiding als docent het daltoncertificaat halen. Meestal gebeurt dat als de school waar je werkt bezig is met de omslag naar dalton. De docenten volgen dan een aantal scholingsdagen. Deze worden georganiseerd door een instituut met de daltonlicentie.

Hogescholen met PABO-opleidingen

(Na)scholing

Eén van de voorwaarden om daltonschool te kunnen zijn is dat de docenten scholing hebben gehad op het gebied van de daltonpedagogiek. De Nederlandse Dalton Vereniging organiseert die scholing niet zelf, maar zoekt wel actief naar instellingen die dit kunnen organiseren. Er wordt gestreefd naar dalton-opleidingen in verschillende delen van Nederland. Voor het primair onderwijs is dat al gerealiseerd.

Docenten die de dalton-opleiding met succes hebben afgerond worden gecertificeerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. Docenten met een daltoncertificaat kunnen zich ontwikkelen tot visiteur of collegiale ondersteuner. Deze scholing wordt verzorgd door de Nederlandse Dalton Vereniging.

Hogescholen voor (na)scholing

Adviesbureaus

Kwaliteitscriteria

De opleiding van PABO-studenten tot daltonleerkracht en de nascholing van leerkrachten tot daltondocent VO vinden plaats door erkende daltonopleiders op gelicenceerde opleidings- en begeleidingsinstituten. Om een wildgroei van nascholings- en begeleidingsinstituten voor het daltononderwijs te voorkomen en om de kwaliteit van de opleidingen en cursussen te garanderen is de NDV ertoe overgegaan om deze instellingen pas licenties te verlenen na periodieke kwaliteitscontroles.

Deze PABO’s, nascholingsinstituten, adviesbureaus en schoolbegeleidingsdiensten hebben gecertificeerde daltonopleiders in dienst. Ook de deskundigheidsbevordering van leerkrachten op daltonscholen kan door deze instituten verzorgd worden, alsmede het begeleiden van niet-daltonscholen naar dalton of het begeleiden van innovatieprocessen op daltonscholen.

De commissie opleiding & nascholing van de NDV hanteert een vierjarencyclus bij de evaluatie en kwaliteitscontrole van alle scholings- en begeleidingsactiviteiten van de instellingen.

De daltonopleiders en -begeleiders van de instellingen vormen samen een eigen netwerk: de regio DNO (Dalton Netwerk Opleiders). In dit netwerk wordt inhoudelijke informatie en expertise over het daltononderwijs uitgewisseld en wordt er gesproken over de opzet van daltoncursussen en de daarbij behorende opleidings- en begeleidingsvaardigheden.

Deel deze pagina

Uitgelicht