Algemene Leden Vergadering  NDV 17 maart 2021.

Tijd: 14.30 – 16.00 uur

Noteer de datum alvast in uw agenda!