Beste leden,

Het algemeen bestuur heeft het voornemen om een deel van het daltononderwijsfonds, dat de afgelopen jaren is gebruikt voor allerlei activiteiten die gericht waren op vernieuwing, te gaan inzetten voor het uitzetten van een prijsvraag voor de leden.

Omschrijving:
Leden wordt gevraagd hun daltoninspiratie om te zetten in concrete plannen die in de daltonpraktijk gebruikt kunnen worden en nieuwe impulsen geven aan het daltononderwijs in de meest brede zin.  De NDV heeft na inzending het recht om via de haar toegewezen kanalen het ingezonden materiaal te publiceren. De inzender is in overleg bereid zijn vernieuwende concept te presenteren tijdens het congres in november 2021.

Criteria:

De jury is op zoek naar onderwijsideeën die:

-inspirerend en vernieuwend zijn

-een verbinding hebben met de daltonkernwaarden

-bruikbaar en inzetbaar zijn voor collega scholen in vo en/of po.

Jury:
Een drietal leden van het algemeen bestuur van de NDV zal de inzendingen beoordelen en komen tot een top 3.

Inzendingstermijn:
Tot 1 juni 2021

Prijzen:
1e prijs € 3000,00
2e prijs € 1500,00
3e prijs €   500,00

Inzending sturen naar:
Digitaal:
secretariaatNDV@vbs.nl

Folio:

NDV
Binckhorstlaan 36-M1.19
2516 BE Den Haag

Prijsuitreiking:
Tijdens daltoncongres op 3 november 2021

Deel deze pagina

Uitgelicht