Onder de leden is een enquête uitgezet om te peilen hoe men tegen het bestuur aankijkt en welke behoeften er onder de leden zijn ten aanzien van het bestuur. Deze enquête is door 165 personen ingevuld. Wij zijn hen dankbaar voor de moeite die zij hebben genomen om deze vragenlijst in te vullen en hun mening te geven. In bijgaand rapport zijn de uitslagen van deze enquête weergegeven. Deze gegevens zijn in september tijdens de tweedaagse van het bestuur doorgenomen en worden meegenomen bij het vormen van een vernieuwde organisatiestructuur.

Klik hier voor het volledige rapport. 

Deel deze pagina

Uitgelicht