Aan de leden van de NDV,

Het bestuur van de NDV nodigt u uit voor het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering op woensdag 17 maart 2021.

Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Online via Microsoft Teams

U wordt verzocht zich middels bijgaand inschrijfformulier aan te melden.

Circa een week van tevoren worden de stukken op de website www.dalton.nl geplaatst.

Vacature bestuurslid PO:
Geinteresseerde leden afkomstig uit het PO kunnen contact opnemen met ambtelijk secretaris Ben Mom, b.mom@vbs.nl, of 06-53607917.
Ter informatie is artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement betreffende de procedure kandidaatstelling verkiezingen bijgesloten.

 

Deel deze pagina

Uitgelicht