Woensdag 7 november beleefden we weer onze landelijke toogdag. Dit keer met een internationaal karakter in samenwerkinf met Dalton International. Onze buitenlandse gasten kwamen uit Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië en China. Ze keken hun ogen uit. Zo’n druk bezocht Daltoncongres hadden ze nog niet eerder meegemaakt. Ook onze keynote speakers kwamen voornamelijk uit het buitenland. De Belgen Luk Dewulf en Jef Staes werden inhoudelijk zeer gewaardeerd door de congresgangers. Uiteraard wil ik alle sprekers en workshopgevers van harte bedanken voor hun inbreng. Ook de voorbereidingsgroep heeft veel werk verzet om er een geslaagd congres van te maken. Enkele bestuursleden hebben met medewerkers van Saxion en Dalton International ruim een jaar gewerkt aan de voorbereiding. Ook voor de inwendige mens is goed gezorgd. De catering werd zeer gewaardeerd door de congresgangers. Ook de studenten, die zorgden voor de nodige hand en spandiensten, stonden weer voor ons klaar. Het aanbod voor VO collega’s was dit congres groter dan de vorige keer. Jammer genoeg viel het tegen qua belangstelling vanuit het VO. Voor de PO workshops en tafelgesprekken was wel een grote belangstelling en hebben we spijtig genoeg enkele collega’s moeten teleurstellen door het bordje “vol” te hanteren. De boekenmarkt werd goed bezocht, mede door de uitgifte van een aantal nieuwe boeken. “Perspectieven op Dalton” is een boekje waarin een aantal opleiders hun kijk op Dalton weergeven. “ISelf” is een uitgave van het lectoraat en bevat allerlei handvaten om het zelfsturend leren te bevorderen. “Expeditie Dalton” is een prachtige uitgave waarin Rene Berends er in geslaagd is om leerlingen uit de bovenbouw mee te nemen op ontdekkingstocht in het Daltonlandschap. Tenslotte is er te noemen dat Rene Kops een prentenboekje “Dalton doe je niet, dat ben je” heeft geschreven dat een mooi beeld geeft van Dalton voor de kinderen uit de onderbouw van de basisschool. 

Het volgende congres zal plaatsvinden op woensdag 4 november 2020.

Ons lectoraat vernieuwingsonderwijs heeft dit jaar een soort van visitatie meegemaakt op zowel Saxion in Deventer als Hogeschool Thomas More” in Rotterdam. Beide audits zijn naar volle tevredenheid verlopen. Het lectoraat kan onder leiding van Patrick Sins beginnen aan de tweede helft. We kunnen nog drie jaar verder met elkaar en ik kan niet wachten tot de volgende uitgaven in de reeks boeken van Saxion Progressieve Education University Press. Mocht er binnenkort weer een oproep komen om mee te werken aan een (veld)onderzoek vanuit het lectoraat, dan kan ik dat van harte aanbevelen. 

Oproep.

Het bestuur van de NDV is dringend op zoek naar kandidaten vanuit het primair onderwijs om het algemeen bestuur te versterken. Dit is nodig omdat twee bestuursleden met een lange staat van dienst met pensioen gaan. Han de Bruin en Paul Meuwese hebben na hun loopbaan in het onderwijs nog vele jaren voor de NDV hun deskundigheid ingezet en vele klussen geklaard. We zijn aan hen grote dan verschuldigd. Mocht je meer willen weten van het besturen van de NDV en interesse hebben om bestuurder te worden, neem dan contact op met onze ambtelijk secretaris Ben Mom. bmom@vbs.nl

Met de korte dagen op komst wens ik jullie allemaal lange gezellige avonden toe. 

Willem Wagenaar
Voorzitter

dalton

Deel deze pagina

Uitgelicht