Aan de leden van de NDV.

Het bestuur van de NDV nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering  op 20 maart 2019.
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Locatie: Seats2Meet Amersfoort (naast het Centraal Station)

U wordt verzocht zich middels bijgaand inschrijfformulier aan te melden.
Circa een week van te voren worden de stukken op de website www.dalton.nl geplaatst.