Op woensdag 25 maart jl. is de algemene ledenvergadering van de NDV gehouden. De volgende punten zijn aan de orde gekomen.

• Het voorstel van het bestuur om de contributiebedragen m.i.v. januari 2015 niet te verhogen is met algemene stemmen aanvaard.
• We hebben afscheid genomen van Jan Veltman, Gerry van Ewijk en Richard Young als bestuurslid van de NDV.
• Tot het bestuur van de NDV zijn toegetreden Joeri van Beek, Lineke Dusseljee en Vera Otten.
• De aanwezige leden hebben ingestemd met de notitie Daltonidentiteit. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de notitie uit 2013 zijn:
– de zesde kernwaarde “borging” is weliswaar noodzaak in een schoolorganisatie die zichzelf serieus neemt, maar wordt niet meer gezien als kernwaarde. Tijdens de visitatie wordt overigens wel degelijk gekeken naar de mate van borging van de schoolontwikkeling.
– Tevens was de kernwaarde “effectiviteit/efficiency” te eenzijdig beschreven. Er was onvoldoende belicht dat vanuit efficiënt omgaan met tijd en middelen de doelstelling is om ons onderwijs effectiever te maken zowel in haar leeropbrengsten als in de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.

Deel deze pagina

Uitgelicht