De NDV is op zoek naar collega’s in het Primair Onderwijs die af en toe een kijkje willen nemen in de daltonkeuken van een andere daltonschool. Door te visiteren verrijk je jezelf met de daltoningrediënten van andere daltonscholen. Je eigen opgebouwde daltonexpertise kun je inzetten om een school verder te helpen in haar daltonontwikkeling. Kortom het mes snijdt aan twee kanten.

Als je het dalton coördinatorschap van een boosterprik wilt voorzien, dan liggen hier je kansen. We bouwen het visiteur zijn langzaam op. Eerst loop je mee als aspirant-visiteur, daarna word je ingedeeld in een visitatieteam als visiteur. Uiteindelijk lonkt het voorzitter zijn van een visitatieteam.

De scholing wordt verzorgd door de NDV. Voor de visiteur is er één verplichte scholingsdag per jaar. De voorzitters worden op drie extra scholingsmomenten getrakteerd, waarvan er twee bijgewoond dienen te worden. Houd als visiteur rekening met ongeveer drie visitaties per schooljaar. Voorzitters worden naar behoefte en mogelijkheden ingedeeld. Een visitatie neemt met voorbereiding, de visitatiedag zelf en de afronding ervan ongeveer 20 uur voor een visiteur en 30 uur voor een visitatievoorzitter in beslag. De vergoeding bedraagt per visitatie € 200 voor de visiteur en € 300 voor de visitatievoorzitter. Tevens worden de reiskosten vergoed.

Gooi de schroom van je af en meld je aan als visiteur door je CV en motivatiebrief te mailen aan visitatiesPO@dalton.nl

Deel deze pagina

Uitgelicht