De NDV is op zoek naar collega’s die af en toe een kijkje willen nemen in de daltonkeuken van een andere daltonschool. Door te visiteren verrijk je jezelf met de daltoningrediënten van andere daltonscholen. Je eigen opgebouwde daltonexpertise kun je inzetten om een school verder te helpen in haar daltonontwikkeling. Kortom het mes snijdt aan twee kanten. Als je het dalton coördinatorschap van een boosterprik wil voorzien, dan liggen hier je kansen. We bouwen het visiteur zijn langzaam op. Eerst loop je mee als aspirant-visiteur, daarna word je ingedeeld in een visitatieteam als visiteur. Uiteindelijk lonkt het voorzitter zijn van een visitatieteam. Gooi de schroom van je af en meld je aan als visiteur door je cv en motivatiebrief te mailen aan visitatiesNDV@vbs.nl.

De vergoeding in het PO bedraagt per visitatie 200 euro voor de visiteur en 300 euro voor de visitatievoorzitter.

Deel deze pagina

Uitgelicht