Het dagelijks bestuur van de NDV heeft op 10 september jl. de volgende visitaties goedgekeurd.

Visitaties PO

De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:

· OBDS Ayundo, Assendelft
· OBS Hilmare, Hillegom

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:

· Daltonschool De Rietakker, De Bilt
· CDS ‘t Kompas, Gasselternijveen
· Obs Karrepad, Groningen (3 vestigingen, 3 licenties!)
· Cbs De Tamarisk, Groningen
· Daltonschool de Reinbôge, Kubaard
· ODS De Tweemaster, Leek
· Openbare Daltonschool Elserike, Markelo
· CDS De Klister, Opende
· Daltonschool Rijnsweerd, Utrecht
· OBS De Tweemaster, Winschoten
· Openbare Daltonschool De Markesteen, Zwolle

De volgende scholen worden over 2 jaar opnieuw gevisiteerd:

· ODS De Trime, Beetsterzwaag
· R.K. Daltonschool Sint Jozef, Heerenveen
· Openbare Daltonschool Binnen de Veste, Zierikzee

Deel deze pagina

Uitgelicht