Op woensdag 10 januari 2024 zijn de (meeste) bestuursleden van de Regio’s PO en de Regio VO met een aantal leden van het landelijke bestuur een avond bij elkaar gekomen. De avond had twee doelen: de terugkoppeling van de opbrengsten tot nu toe van de werkgroep Regio’s PO en de verbinding tussen de regio’s PO en VO en het landelijke bestuur.

Na een korte kennismakingsoefening (‘over de streep’: wie werkt in PO/VO, wie staat er nog voor de klas, hoe lang werk je al in het daltononderwijs en waar in Nederland kom je vandaan) zijn we gelijk de diepte ingedoken. De ontwikkelgroep Regio’s PO heeft twee conceptformats ontwikkeld die het werk van de regiobesturen gemakkelijker zou kunnen maken, Het gaat om een format voor het jaarverslag dat elke regio elk jaar maakt voor het jaarverslag van de NDV en een format voor de financiële verantwoording van elke regio. De besturen hebben hierop in een padlet kunnen reageren, zodat de werkgroep die formats verder kan uitwerken met de inbreng van de leden erin verwerkt.

Vervolgens hebben de regio’s ook hun succesvolle regio-activiteiten gedeeld en uitgewisseld welke uitdagingen er in elke regio zijn. Het lerarentekort en daarmee de druk op schoolteams vormen voor de regio’s een uitdaging: het is lastig om mensen te vinden voor besturen en als visiteur in het PO. Regioactiviteiten worden door de scholen zeer gewaardeerd, met als kanttekening dat ook hier de timing belangrijk is. Als de onderwerpen en de werkvormen aanspreken, zijn de deelnemers wel altijd erg enthousiast. Het bevestigt het beeld dat de rol van de regio in het delen van kennis en het creëren van een daltonnetwerk groot en essentieel is.

De inbreng van de besturen kan goed gebruikt worden bij de vervolgstappen van het ontwikkelgroep. Op een volgende bijeenkomst zijn we weer een stap verder.

We hebben ook kort gesproken over het grote aantal visiteurs dat nodig is voor de ongeveer 60 visitaties in het PO elk schooljaar. We doen hier en ook via andere communicatiekanalen een oproep aan alle scholen en leerkrachten om visiteur te worden: het is een ontzettend mooie en inspirerende taak om als visiteur een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het daltononderwijs in Nederland en je neemt als visiteur van elke visitatie waardevolle ideeën en inspiratie mee naar je eigen school! Via visitatiesPO@dalton.nl kun je je opgeven als je interesse hebt om te visiteren in het PO.

Het laatste deel van de avond kwam kort aan de orde wat de speerpunten van het landelijke bestuur van de vereniging zijn. De drie aandachtspunten zijn:

  1. De NDV is een waardengericht bestuur en een waardengerichte organisatie.
  2. De NDV bewaakt de kwaliteit van het daltononderwijs.
  3. De NDV faciliteert kennisdeling en (interne en externe) communicatie.

Met behulp van een tijdlijn is inzichtelijk gemaakt hoe het bestuur van de NDV het afgelopen jaar aan deze drie aandachtspunten heeft gewerkt. De tijdlijn zal ook gepresenteerd worden op de Algemene Ledenvergadering in maart 2024. Sommige regio’s hebben tijdens de bijeenkomst al aangegeven graag ook zo’n tijdlijn te maken om op die manier te laten zien wat er in de regio het afgelopen jaar gebeurd is.

Tijdens de bijeenkomst was er ook veel tijd om met collega’s in contact te komen en met elkaar te bespreken wat er in elke regio leeft en waar iedereen trots op is in de regio onder het genot van een hapje en een drankje. Aan het eind van de avond bleken alle aanwezigen deze bijeenkomst – nu voor het eerst met PO en VO bij elkaar – zeer gewaardeerd te hebben: op naar de volgende!

Deel deze pagina

Uitgelicht