Door Patrick Sins, lector daltononderwijs en vernieuwingsonderwijs

Net voor de zomervakantie vernam ik van het college van bestuur van Saxion dat we het praktijkonderzoek van ons lectoraat met zes jaar mogen verlengen. Ik vind dit werkelijk fantastisch nieuws en ben ontzettend dankbaar dat we hiertoe de gelegenheid hebben gekregen. Niet alleen omdat we hiermee het daltononderwijs nog meer op de kaart kunnen gaan zetten, maar ook nog intensiever kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en het praktisch toepasbaar maken van nderwijswetenschappelijke inzichten om de kwaliteit van het daltononderwijs en de professionele ontwikkeling van leraren, die werkzaam zijn in de daltonpraktijk, te verhogen. Ik ben ontzettend blij dat ook de NDV de urgentie tot voortzetting van de
werkzaamheden van het lectoraat nadrukkelijk ondersteunt. Daarnaast zal het draagvlak van het lectoraat de komende periode worden uitgebreid naar vernieuwingsscholen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Jenaplan Vereniging (NJPV), de Freinetbeweging en de Vereniging Bijzondere Scholen (VBS). Deze verenigingen hebben expliciet de intentie geuit zich aan te sluiten bij het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van het lectoraat. Hiermee zal het lectoraat meer dan dríé víérde van het totale aantal vernieuwingsscholen in het basisonderwijs gaan bedienen.

Tijdens de afgelopen twee lectoraatsperiodes (van 2006-2014) is veel bereikt. Ons onderzoek heeft onder meer geleid tot: het actualiseren van de filosofie en geschiedenis van het daltononderwijs, implicaties voor het effectief ondersteunen en stimuleren van burgerschapsvorming, samenwerkend leren en reflectie in het daltononderwijs, inzicht in doelmatige klas- en tijdsmanagement en suggesties voor het vormgeven van condities die voorwaardelijk zijn voor professionele ontwikkeling als gevolg van peer-review door leraren. De beschikbare kennis is op verschillende manieren bruikbaar en toepasbaar gemaakt voor de daltonpraktijk. Zo zijn er inmiddels een vijftal boeken gepubliceerd (uitgaven van Saxion Dalton University Press, SDUP), worden komend jaar twee proefschriften opgeleverd, hebben we geparticipeerd in het opzetten van een eigen maandelijks daltontijdschrift DaltonVisie en hebben we een aanzienlijke hoeveelheid publicaties (ca.130) in wetenschappelijke tijdschriften, diverse vakbladen (zoals DaltonVisie, vbschrift, Pedagogiek, Het Blad, Tijdschrift Taal en Didaktief) en/of op de eigen site www.daltononderzoek.nl opgeleverd.
De klap op de vuurpijl is toch wel de recentelijke publicatie van het nieuwe daltonbasisboek Focus op Dalton.

Ondanks dat we veel hebben bereikt is tevens duidelijk geworden dat er door diverse veranderingen in het werkveld nieuwe beroepsrelevante thema’s aan het licht zijn gekomen die praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek behoeven. Verder
willen we in de komende tijd meer intensief gaan samenwerken met onderwijsprofessionals (u!) in het opzetten en uitvoeren van het onderzoek. Enkele van de thema’s zijn: brede vorming als voorbereiding op de toekomst, onderwijseffectiviteit van het vernieuwingsonderwijs op de langere termijn, de professionele ontwikkeling van leraren in het vernieuwingsonderwijs en het effectief stimuleren van zelfgestuurd leren (zoals 21st century skills). In de column in deze nieuwsbrief ga ik in op de noodzaak praktijkonderzoek te doen naar het laatste thema, zelfgestuurd leren. In komende columns zal ik de andere thema’s belichten.

Deel deze pagina

Uitgelicht