Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag op woensdag 3 juni 2015 van 14.00 tot 16.30 uur: Zou het helpen als je (eerst) zelf mag denken?

De middag wordt verzorgd door Dolf Janson & Brigitte Witmus en vindt plaats in vergadercentrum Seats2meet te Amersfoort, stationsplein 49. (zie de routebeschrijving)

Als daltonschool heb je de (vijf) kernwaarden als basis voor al je keuzes, zowel op schoolniveau, als in de klas. Dat is prettig, want dan weet je waarom de dingen doet of juist nalaat. ‘Start with why’ noemt Sinek dat. (https://www.youtube.com/watch?v=ujS0WEw-EoM)
Daarnaast heb je ook te maken met invloeden van ‘buiten’. Zo is het niet denkbeeldig dat je de een of andere vorm van het directe instructiemodel hebt ingevoerd, omdat men zei dat dit de opbrengst van je onderwijs zou vergroten. Misschien heb je wel gedacht dat dit mooi zou aansluiten bij de kernwaarden ‘effectiviteit’ en ‘borging’. Door al die invloeden zou je de indruk kunnen krijgen dat jij het als leraar steeds drukker krijgt. Gelukkig kan het ook anders. Juist vanwege die daltonkernwaarden zou het op een daltonschool anders moeten toegaan. Tijdens deze inspiratiemiddag laten we daarom ervaren hoe zelf nadenken, een onderzoekende houding benutten, eigen ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid nemen en het functioneel gebruiken van samenwerken, herkenbare opbrengsten zullen veroorzaken. Dit leidt tegelijk tot een andere rolverdeling tussen leraar en leerlingen, dan in meer traditionele lessen.

Je krijgt daarom geen presentatie, geen directe instructie, je hoeft niets begeleid in te oefenen en ook aan verlengde instructie word je niet blootgesteld. We willen je wel graag laten nadenken en actief zijn, zodat hierdoor zelf ervaart wat je daarna ongetwijfeld ook je leerlingen wilt laten ervaren. Je loopt namelijk het risico dat je geïnspireerd raakt en het ook zo wilt gaan doen…

De middag staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden via dit inschrijvingsformulier.

De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. U kunt zich tot een dag voor de bijeenkomst inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging en factuur.

De kosten bedragen € 30.- per persoon. Na betaling is uw inschrijving definitief. Let wel, restitutie is niet mogelijk. Wel kunt u zich laten vervangen. De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Het bestuur hoopt op de inspiratiemiddag veel collega’s te ontmoeten, wacht u niet te lang met aanmelden!

Met vriendelijke groet,

Ben Mom

Ambtelijk secretaris

Nederlandse Dalton Vereniging

Wil je alvast wat lezen over de ideeën achter deze middag dan kan je bij de volgende links terecht:

http://janson.academy/data/documents/SaZ_De_invloed_van_wetenschap__technologie_op_OGW_in_andere_vakken__2_.pdf

http://janson.academy/data/documents/Over-het-belang-van-informeel-leren-op-school.pdf

http://janson.academy/data/documents/Verantwoord-verantwoordelijk.pdf

http://janson.academy/data/documents/Dan-maak-je-maar-zin.pdf

http://janson.academy/data/documents/de-taalles-als-taallab-def.pdf

http://janson.academy/data/documents/Taal-lezen-primair-sept-2014.pdf

http://janson.academy/data/documents/Doelen_stellen_met_je_leerlingen.pdf

Deel deze pagina

Uitgelicht