Graag nodigen wij u uit voor de inspiratiemiddag, die wordt gehouden op

woensdag 17 april 2019 in vergadercentrum Seats2Meet te Amersfoort (naast CS, Stationsplein 49). Tijd: 14.00 –17.00 uur

Ontwerp een daltontaak voor het oplossen van problemen

Inspiratiemiddag verzorgd door Lida Klaver en René Berends, leden van de kenniskring van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van Saxion.

Parkhursts Dalton Plan had tot doel om kinderen te leren om grote maatschappelijke en politieke problemen op te lossen. Het middel dat zij daarvoor inzette was de ‘assignment’, de daltontaak. De oorspronkelijke taak van Parkhurst was betekenisvoller en functioneler dan de taken die we tegenwoordig op veel daltonscholen in Nederland kennen.

Op de inspiratiemiddag verkennen we de vraag hoe een daltontaak ontworpen kan worden, die weer meer tegemoet komt aan het oorspronkelijke doel van het Dalton Plan om kinderen te leren hedendaagse problemen op te lossen.

Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs werkt in het kader van het thema bètaburgerschap aan een didactiek voor het groepsgewijs oplossen van problemen. Daarbij wordt een zestal didactische principes gehanteerd, waarbij kinderen leren om meningen te vormen op basis van argumenten en argumenten te bouwen op feiten. Bovendien leren ze samen problemen vanuit verschillende perspectieven te bezien. 

Tijdens de inspiratiemiddag zal kort stilgestaan worden bij de assignments van Parkhurst. Vervolgens zal de opzet van haar assignments vergeleken worden met de zes didactische principes die bij het project Bètaburgerschap gehanteerd worden. Daarna zullen voorbeelden van lesmaterialen uit het onderzoeksproject getoond en besproken worden, waarna de deelnemers in groepen zelf een ontwerp gaan maken van een eigen ‘moderne’ daltontaak, die past bij het oorspronkelijke doel van Parkhursts Dalton Plan om kinderen te leren grote politieke en maatschappelijke problemen op te leren lossen.

De bijeenkomst is geschikt voor leraren uit de midden- en bovenbouw van het po en uit het vo. Leraren uit de onderbouw van het po zullen met elkaar een vertaalslag maken naar het onderwijs dat zij geven aan jonge kinderen.

U kunt zich aanmelden via www.dalton.nl. of via bijgaand inschrijvingsformulier.

De inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst. U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging en factuur. De kosten bedragen € 30.- per persoon. Na betaling is uw inschrijving definitief. Let wel, restitutie is niet mogelijk. Wel kunt u zich laten vervangen. Bij overtekening van de bijeenkomst bekijkt de NDV of een extra middag kan worden aangeboden. De bijeenkomst gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Het bestuur hoopt op de inspiratiemiddag veel collega’s te ontmoeten, wacht u niet te lang met aanmelden!