Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst die wordt gehouden op

 

woensdag 23 november 2016

 

14.00 – 17.00 uur

 

in Seats2meet te Amersfoort

 

 

Het Strategisch Fundament van de NDV

 

 

De bijeenkomst staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.

 

De ontwikkeling van de NDV

 

 

  • Waar komen we vandaan

 

  • Waar staan we nu

 

  • Waarom doen we dit

 

 

 

Deze drie vragen staan centraal in de beleidsstructuur die we de leden voorleggen. Niet meer praten vanuit een beleidsplan voor de komende jaren, maar werken aan een dynamisch proces waarbij we ons richten op statutaire doelen, onze missie, onze visie. Waar staan we voor, wat zijn onze waarden en welke ambities hebben we en hoe willen we die bereiken. Daarvoor zijn bouwstenen nodig die we vertalen in jaarplannen. Daltononderwijs is blijvend leren en ontwikkelen in een continu proces. We gaan uit van de leerling met persoonlijke mogelijkheden en talenten.

 

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief als sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan persoonlijkheidsontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich te ontwikkelen op basis van zijn/haar talenten. Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht is met sociale en persoonlijke groei. De leerling haalt het beste uit zichzelf. De NDV, directies en leerkrachten zetten zich met elkaar in voor een sterk daltononderwijs. Onze leerlingen zijn o.a. sociaal vaardig, kunnen helder communiceren, denken kritisch, zijn creatief, kunnen samenwerken, zijn digitaal vaardig, zijn oplossingsgericht en nemen verantwoordelijkheid. Aan de hand van de kernwaarden – vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, efficiency/doelmatigheid, reflectie is de basis vertrouwen. Dit betekent dat we met elkaar werken aan ambities, uitgaande van de leerling, van de leerkracht, van de school en van de Nederlandse Dalton Vereniging.

 

Dalton is voor iedereen en overal. Dit vertalen we met elkaar in een strategisch plan voor de toekomst.

 

U wordt van harte uitgenodigd om op woensdag 23 november 2016 van 14.00 tot 17.00 uur te Amersfoort hierover te discussiëren met het bestuur. Tevens verzoeken wij u ook de discussie binnen de regio te voeren.

U kunt zich aanmelden via www.dalton.nl. of via dit [aanmeldingsformulier].

 

U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Het bestuur hoopt veel collega’s te ontmoeten, wacht u niet te lang met aanmelden!

 

 

 

 

 

Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst die wordt gehouden op

 

woensdag 23 november 2016

 

14.00 – 17.00 uur

 

in Seats2meet te Amersfoort

 

 

Het Strategisch Fundament van de NDV

 

 

De bijeenkomst staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.

 

De ontwikkeling van de NDV

 

  • Waar komen we vandaan

 

  • Waar staan we nu

 

  • Waarom doen we dit

 

 

Deze drie vragen staan centraal in de beleidsstructuur die we de leden voorleggen. Niet meer praten vanuit een beleidsplan voor de komende jaren, maar werken aan een dynamisch proces waarbij we ons richten op statutaire doelen, onze missie, onze visie. Waar staan we voor, wat zijn onze waarden en welke ambities hebben we en hoe willen we die bereiken. Daarvoor zijn bouwstenen nodig die we vertalen in jaarplannen. Daltononderwijs is blijvend leren en ontwikkelen in een continu proces. We gaan uit van de leerling met persoonlijke mogelijkheden en talenten.

 

Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief als sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan persoonlijkheidsontwikkeling. Onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt op basis van (zelf)vertrouwen uitdagingen aan te gaan om zich te ontwikkelen op basis van zijn/haar talenten. Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht is met sociale en persoonlijke groei. De leerling haalt het beste uit zichzelf. De NDV, directies en leerkrachten zetten zich met elkaar in voor een sterk daltononderwijs. Onze leerlingen zijn o.a. sociaal vaardig, kunnen helder communiceren, denken kritisch, zijn creatief, kunnen samenwerken, zijn digitaal vaardig, zijn oplossingsgericht en nemen verantwoordelijkheid. Aan de hand van de kernwaarden – vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, efficiency/doelmatigheid, reflectie is de basis vertrouwen. Dit betekent dat we met elkaar werken aan ambities, uitgaande van de leerling, van de leerkracht, van de school en van de Nederlandse Dalton Vereniging.

 

Dalton is voor iedereen en overal. Dit vertalen we met elkaar in een strategisch plan voor de toekomst.

 

U wordt van harte uitgenodigd om op woensdag 23 november 2016 van 14.00 tot 17.00 uur te Amersfoort hierover te discussiëren met het bestuur. Tevens verzoeken wij u ook de discussie binnen de regio te voeren.

 

 

U kunt zich aanmelden via www.dalton.nl. of via bijgaand inschrijvingsformulier.

 

 

U kunt zich tot een week voor de bijeenkomst inschrijven en u ontvangt van het bestuursbureau een bevestiging. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

 

Het bestuur hoopt veel collega’s te ontmoeten, wacht u niet te lang met aanmelden!

 

 

Ter informatie ontvangt u hierbij de Power Point presentatie Meerjarenbeleidsplan van de NDV

 

 

Deel deze pagina

Uitgelicht