Aan de leden van de NDV,

Het bestuur van de NDV nodigt u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op 16 maart 2022. 

Deze zal via Teams plaatsvinden van 14.30 tot 16.00 uur
 (de link voor deze vergadering volgt nog) 

U wordt verzocht zich middels bijgaand inschrijfformulier aan te melden.

Circa een week van te voren worden de stukken op de website www.dalton.nl geplaatst.

Tijdens deze ALV zal Jeltsje Adema aftreden. Zij is niet herkiesbaar.

Het algemeen bestuur is op zoek naar een bestuurslid die de taak van penningmeester op zich wil nemen. Deze taak neemt ongeveer een dagdeel per week in beslag. Er heeft zich reeds een kandidaat gemeld bij het bestuur. Bij meerdere kandidaten vindt verkiezing plaats. Kandidaten die werkzaam zijn in het daltononderwijs kunnen zich met cv en motivatie aanmelden voor de ontstane vacature door uiterlijk 6 maart 2022 een mail te sturen naar secretariaat@dalton.nl. Ook voor verdere vragen kan dit mailadres gebruikt worden.

Deel deze pagina

Uitgelicht