Verslag door Astrid Claessens, sinds april 2019 lid van het Algemeen Bestuur van de NDV.

Als groentje in het Algemeen Bestuur van de Nederlandse Daltonvereniging helpt het mijzelf om een verslag te maken om zo snel wegwijs te raken in de eerbiedwaardige NDV. En als dat verslag toch gemaakt wordt, dan is de stap om het te delen met de regio’s klein. Zo is ieder die dat wil snel geïnformeerd over zaken waar het bestuur zich over buigt. .

Uit west, noord, oost en zuid verzamelen de bestuursleden van de NDV zich voor een dagje vergaderen met het dagelijks en het algemeen bestuur. Het is 9 oktober en we zitten in een vergaderzaaltje bij Seats2meet in Utrecht. 

Eerst even peilen; zijn we allen het schooljaar goed begonnen? Het merendeel wel, al zijn er ook verhalen over gepuzzel hoe we de bezetting en bemensing van onze scholen rond moeten krijgen. Opmerkelijk is dat onze scholen voor leraren aantrekkelijk zijn zodat voldoende bevlogen onderwijsmensen weten te trekken. We komen daardoor als vanzelf te spreken over het bericht dat het instroomniveau voor de PABO mogelijk verlaagd wordt. Naar onze mening een zorgelijke ontwikkeling. Je zou willen dat het niveau eerder verhoogd wordt, zodat ons vak eerder uitdagender en aantrekkelijker wordt.

Op de agenda staan vandaag het nieuwe visitatieformat als hamerstuk. Een up-date over waar het lectoraat vernieuwingsonderwijs aan de Saxion Hogeschool mee bezig is en het vraagstuk van de communicatie tussen algemeen bestuur, de regio besturen en alle deelnemende scholen van de daltonvereniging. Hoe zorgen we er voor dat noodzakelijke én interessante informatie verspreid en gedeeld wordt? En wat zou de rol van het AB daarin moeten zijn?

Lectoraat vernieuwingsonderwijs 

Het lectoraat onderzoekt de komende tijd enkele interessante vragen over daltononderwijs. Op dit moment wordt een eerste selectie gemaakt waar daarna onderzoek uitgezet wordt op basis van de onderzoeksvraag ‘wat maakt een school een goede Daltonschool?’ De voorzitters van de visitatieteams worden benaderd en betrokken bij de eerste verkenning. Daarna worden vragenlijsten uitgezet. Het tijdpad van het onderzoek ligt tussen januari – eind 2020.  Over de resultaten horen we vast meer in de nieuwbrief en in DaltonVisie.

Communicatie

Communicatie…het is natuurlijk vaak zowel probleem, oplossing en zondebok ineen maar ook het AB zoekt naar wegen om goed te communiceren met de deelnemers aan de daltonvereniging. Hoe bereiken we de scholen en de mensen die werken aan daltononderwijs én de mensen die geïnteresseerd zijn in dalton. Hoe krijgen we de doelgroepen die je wil bereiken in beeld en welke kanalen zijn daarvoor dan het meest passend. In het AB bestuur is gesproken over de Daltonapp die sinds het vorige daltoncongres bestaat. Dit community platform  zou wat ons betreft, beter benut kunnen worden om binnen de vereniging ‘content’ te delen.  Het gesprek leidt er toe dat we ook de noodzaak zien voor een paar  vragen vooraf. Wat en met wie wil je als vereniging communiceren”. Pas als je dat weet, kun je vragen, en hoe dan? We doen dit nu via de website, de nieuwsbrief en de app. Het AB heeft afgesproken dat we uiterlijk juni 2020 helder willen hebben hoe we het meest effectief communiceren. Dat is ook het moment waarop het contract voor de Daltonapp al dan niet verlengd wordt. Een mooie deadline dus!

Al deze onderwerpen en meer van het AB van vandaag, nemen we mee als thema’s voor de bestuursdagen op Schiermonnikoog in februari 2020. 

Deel deze pagina

Uitgelicht