In 2010 schreef de toenmalige lector daltononderwijs Piet van der Ploeg het boek ‘Dalton Plan, oorsprong en theorie van het daltononderwijs’. Het werd uitgegeven onder de vlag van Saxion Dalton University Press (SDUP) in samenwerking met het lectoraat Daltononderwijs en Onderwijsvernieuwing van de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs van Saxion Deventer, de Nederlandse Dalton Vereniging en Uitgeverij Leonon Media.

Inmiddels zijn in de wetenschappelijke reeks nog vier boeken verschenen. Een over de grondlegster van daltononderwijs, Helen Parkhurst, het daltononderwijs in Nederland vanaf 1924 en twee boeken over de kernwaarden samenwerken en reflectie.

Ook de lectorale rede, It’s about Time, die Patrick Sins in juni 2012 uitsprak bij zijn aanstelling als lector verscheen wat uitgebreider in boekvorm.

Bij de SDUP verscheen in augustus 2014 ‘Focus op Dalton’ van de hand van René Berends en Hans Wolthuis. Het is bedoeld als opleidingsboek, maar het heeft ook zijn weg gevonden naar veel scholen die daltononderwijs in de praktijk handen en voeten geven. Het wordt derhalve ook als een praktijkboek ervaren. Inmiddels hebben 1400 exemplaren de weg naar een betrokken ‘daltoniaan’ of leraar in opleiding gevonden.

Saxion Hogeschool heeft gemeend dat het lectoraat een breder karakter moest krijgen. Lag de focus lang op het daltononderwijs en werd het lectoraat financieel stevig ondersteund door NDV (en nog steeds) nu besteedt de lector, Patrick Sins, breder aandacht aan vernieuwingonderwijs. Montessorionderwijs, Jenaplan en Freinet participeren in het lectoraat.

Het komt dan wat vreemd over wanneer er boeken zouden verschijnen onder de vlag van de SDUP. De redactie van SDUP lijkt het logisch dat in de naam van de uitgeverij ook recht gedaan wordt aan alle partners binnen het lectoraat. Dat wil nog niet zeggen dat voortaan ‘slechts’ boeken verschijnen over onderwerpen die in een smeltkroes gemixt zijn tot iets waar alle partners zich in kunnen vinden. Zeker zullen er zaken zijn waarin we dicht bij elkaar staan, maar ook kunnen er onderwerpen bij de kop genomen worden die typisch thuis horen binnen de opvattingen van een van de partners.

Het letterwoord SPEUP staan voor Saxion Progressive Education University Press. Voortaan zullen boeken die in samenwerking met het lectoraat het levenslicht gaan zien uitgegeven worden door SPEUP. Ook mogelijke herdrukken van eerder uitgegeven boeken onder de vlag van SDUP worden onder de nieuwe naam geproduceerd.

Paul Meuwese, namens de NDV redactielid SPEUP

Deel deze pagina

Uitgelicht