Op de Dag van de Leraar is tijdens ResearchEd te Laren het boek Onderwijs als Ambacht uitgebracht.

De aanleiding voor dit boek is het overlijden van een gepassioneerde leraar Nederlands, Emile Heussen, die werkzaam was als docent aan het Hyperion Lyceum in Amsterdam. In zijn laatste weken gaf Emile aan een prikkelende en inspirerende publicatie achter te willen laten voor leraren. Een publicatie die boven de voortdurende onderwijspolemiek uitstijgt en draait om een ideaal waar we allemaal in geloven: het vakmanschap van de leraar. Met deze uitgave wordt aan die wens gehoor gegeven.

Het boek is tot stand gekomen dankzij de bijdragen van zo’n 230 professionals. Het zijn leraren, hoogleraren, beleidsmedewerkers, bestuurders e.v.a. Ook Koning Willem Alexander, Mariëtte Hamer, Edith Hooge en Robbert Dijkgraaf hebben bijgedragen. Het voorwoord is geschreven door Alexander Rinnooy Kan.

Elke bijdrage beslaat één pagina met een citaat en een toelichting van ongeveer 200 woorden. (Zie bijlage met bijdrage van Jelle Jolles). Iedere bijdrage belicht een ander facet van het onderwijsvak en daagt uit tot reflectie en de verdere ontwikkeling van vakmanschap. Dit boek gaat verder dan alleen een bloemlezing van 200 teksten. Het bevat tevens de inspirerende onderwijsbiografie van Emile Heussen. Er is een website ontwikkeld met diverse werkvormen om in organisaties met de inhoud aan de slag te gaan: www.onderwijsalsambacht.nl

Het hardcover boek is verkrijgbaar via diverse websites voor € 19,95. Bij bestelling van meer dan 100 exemplaren geldt een interessante korting. Neem daarvoor voor contact op met ISVW Uitgevers (florian.jacobs@isvw.nl). Bij de uitgever kunt u tevens een recensie-exemplaar aanvragen. 

NB. De opbrengst van de verkoop van “Onderwijs als Ambacht” komt onder andere ten goede aan de verdere ontwikkeling van het laatste geesteskind van Emile Heussen: de ideële uitgeverij In Oost Uitgeverij Amsterdam.

Bijlage: voorbeeld uit het boek met de bijdrage van Jelle Jolles

Deel deze pagina

Uitgelicht