Voor het onderzoeksproject “Samen werken aan bèta burgerschap” zijn wij op zoek naar scholen waar wij binnenkort twee vragenlijsten mogen afnemen. Deze vragenlijsten zijn bestemd voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs.   

Thema van het onderzoek
Huidige en toekomstige wereldwijde ontwikkelingen vragen om wetenschappelijke en technische oplossingen. Daarom zijn er meer mensen nodig die kiezen voor het technisch werkveld. Wij willen onderzoeken wat de houding is van kinderen t.o.v. wetenschap en techniek en t.o.v. deze maatschappelijk technologische vraagstukken, hoe zij informatie verkrijgen over deze vraagstukken en of zij een rol zien weggelegd in het bijdragen aan oplossingen voor deze vraagstukken.   

Wat wij van u vragen
Wij komen graag twee keer langs om een vragenlijst af te nemen. In overleg met u bespreken we hoe we de vragenlijsten afnemen. Onze voorkeur gaat uit naar het digitaal afnemen van vragenlijsten. Mocht dat niet mogelijk zijn/niet uw voorkeur genieten dan is er ook de mogelijkheid om het op papier af te nemen. 

De vragenlijst zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. Het is mogelijk om de vragenlijst klassikaal af te nemen of door steeds groepjes leerlingen uit de les te halen en achter de computer te laten werken.  

Wat wij u kunnen brengen
Alle scholen die meedoen aan dit onderzoek, krijgen inzicht in hoe hun school zich verhoudt met andere scholen wat betreft de houding van leerlingen ten opzichte van maatschappelijk technologische vraagstukken en t.o.v. wetenschap en techniek.  

Wij horen heel graag van u of u deel wilt nemen aan dit onderzoek. In dat geval kunt u een email sturen naar k.e.m.evers@utwente.nl.  
 
Alvast bedankt,  namens het onderzoeksteam,  
Laurence Guérin, onderzoeker & Patrick Sins, lector Lectoraat Vernieuwingsonderwijs, Saxion Hogescholen  
Kim Evers, onderzoeker en Juliette Walma van der Molen, hoogleraar-directeur Onderzoekscentrum Science Education and Talent Development , Universiteit Twente  

Deel deze pagina

Uitgelicht