Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs, schreef onderstaand artikel.

Brede vorming wordt door onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders van vernieuwingsonderwijs en –
scholen ruim opgevat. De opvattingen variëren van algemene vorming (Bildung) en 21st century skills
(voorbereiden op de toekomst) tot sociaal-emotionele ontwikkeling, talentontwikkeling en persoonlijke
groei. Dit beeld wordt bevestigd door een inventariserende studie dat door onderzoekers van het
Kohnstamminstituut in 2012 is uitgevoerd. Daardoor wordt brede vorming een containerbegrip dat
alles lijkt te omvatten wat de CITO niet meet. In deze onderzoekslijn gaan we inop de vraag hoe brede
vorming kan worden begrepen en op welke wijzen het vernieuwingsonderwijs kan bijdragen aan het
ondersteunen en stimuleren daarvan. In deze bijdrage zal ik het onderzoek beschrijven dat in de derde
onderzoekslijn van het lectoraat plaatsvindt: Brede vorming. Klik [hier] voor het hele artikel.

Deel deze pagina

Uitgelicht