Tijdens een vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 7 oktober 2015 is het volgende vastgesteld.

Visitaties PO
De volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:
• Openbare daltonschool Het Kompas, Overdinkel

Visitaties VO
De volgende school komt in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 4 jaar:
• Wolfert Lyceum, Bergschenhoek (rectificatie, per abuis in AB 17-06-2015)

De volgende school wordt over 2 jaar opnieuw gevisiteerd:
• Dalton Voorburg, Voorburg

Deel deze pagina

Uitgelicht