Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur d.d. 7 januari 2015 is het volgende vastgesteld.

Visitaties PO

De volgende school wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:
· OBS Prinses Margrietschool, Balkbrug

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:
· De Zeppelin, Barendrecht

De volgende scholen worden over 2 jaar opnieuw gevisiteerd:
· Christelijke Daltonschool De Rank, Deventer
· CDS De Zevensprong, Zwolle

Deel deze pagina

Uitgelicht