Visitaties PO

De volgende scholen wordt een licentie toegekend voor 5 jaar:

·         PCBO Willem van Oranje, Apeldoorn

De volgende scholen komen in aanmerking voor een verlenging van de licentie voor 5 jaar:

·         Daltonschool De Poorter, Gorinchem

·         Casimirschool, Gouda

·         Openbare Daltonbasisschool De Klinker, Schiedam

·         R.K. Daltonschool de Driesprong, Soest

De volgende school worden over 2 jaar opnieuw gevisiteerd (geen licentie opsturen)

·         Openbare Daltonschool De Horizon, Amsterdam

·         CDS De Borg, Assen

·         RKbs de Sprong, Leeuwarden (niet op de website plaatsen)

·         CBS De Bron, Nieuw-Amsterdam

·         Daltonschool De Klinker, Vlaardingen

Deel deze pagina

Uitgelicht