Patrick Sins, Lector Vernieuwingsonderwijs, schreef het volgende artikel.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat alle leraren vanaf 2020 doen aan peer review: elkaar feedback geven na lesbezoeken. Ook op andere scholen. Goed idee?
OCW heeft in het ‘Actieplan Leraar 2020 – Een krachtig beroep’ de ambitie geformuleerd dat in 2020 alle scholen structureel peer review toepassen, in het bijzonder ‘interscolaire visitatie’. Hierbij observeren leraren van verschillende scholen elkaars lespraktijk en geven ze elkaar feedback.Bij interscolaire visitaties ligt de nadruk meer op het leren van en met elkaar in plaats van dat de kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld, zoals geval is bij visitaties in het daltononderwijs.

Lees hier verder.

Deel deze pagina

Uitgelicht