Aan de leden van de NDV,

Tijdens de ALV van 15 maart 2023 zal Willem Wagenaar wegens zijn pensionering, de functie van voorzitter van de Nederlandse Dalton Vereniging neerleggen. Vooruitlopend daarop is het bestuur op zoek gegaan naar kandidaten die de rol van voorzitter van hem willen overnemen. Daarvoor is een benoemingsadviescommissie (BAC) aan het werk gegaan. Deze commissie is bemenst door: Ria Rigter (PO-VO), Jeroen Jansen (PO), Liesbeth Pennings-de Vet (VO), Vera Otten-Binnerts (HBO) en Astrid Claessens (PO).

De BAC heeft in een eerste ronde met meerdere kandidaten gesproken. Daaruit zijn twee personen naar voren gekomen. In een 2e ronde waarin de kandidaten een opdracht gepresenteerd hebben, heeft de BAC de volgorde van de voordracht bepaald.

Het Algemeen Bestuur heeft deze voordracht overgenomen, waardoor wij hen bij deze graag aan alle leden willen noemen.

  1. Elvira van den Hoek, werkzaam als directeur onderwijs bij het Erasmus College te Zoetermeer;
  2. Joost van Mensch, docent Dalton Voorburg en bestuursvoorzitter Stichting Vernieuwingsonderwijs Leiden.

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2023 wordt de beoogd voorzitter aan de leden gepresenteerd. De benoeming vindt plaats door de leden van de vereniging tijdens deze vergadering.

Wij verwachten dat met de nieuwe voorzitter mooie en inspirerende stappen zullen worden gezet om de verbinding met de leden en de waardering voor de kwaliteit van het daltononderwijs te behouden en te verbeteren.

Namens de BAC,
Astrid Claessens

Deel deze pagina

Uitgelicht