Tijdens de AB vergadering van februari 2018 is besloten dat voorzitters en visiteurs in de eigen regio mogen visiteren. Alleen voorzitters en visiteurs PO die werken bij hetzelfde bestuur als de te visiteren school mogen dat niet.

Tot op heden nam de NDV het initiatief richting de daltoncoördinatoren om mee te lopen met visitaties in het kader van de eigen professionalisering. De organisatie hiervan is niet goed te realiseren door de NDV. Daltoncoördinatoren geven nu zelf bij de NDV aan of ze mee willen lopen als stagiair. De eigen aanmelding kan vanaf 1 september 2018.

Mocht men als voorzitter of visiteur vinden dat een daco visiteur zou kunnen worden dan kan men dit ook kenbaar maken bij de NDV. Daltoncoördinatoren kunnen  zich altijd opgeven als visiteur bij de NDV. Zij lopen dan de eerste keer als visiteur-stagiair mee tijdens een visitatie.

Deel deze pagina

Uitgelicht