Onlangs bereikte ons het droeve bericht dat Peter Graafmans op 3 juli jl. ons ontvallen is. 

Peter behoorde tot de pioniers die ervoor zorgden dat de NDV weer nieuw leven werd ingeblazen. We spreken dan van eind jaren 1970. Hij was destijds directeur van de Mgr. Bekkersschool in Tilburg. Hij had een goed oog voor de ontwikkelingen in het veld en stond met Roel Röhner en Hans Wenke aan de basis van de Stichting Dalton Nederland met de bedoeling om een uitvoerend scholingsinstituut op te zetten dat de professionele daltonscholing ter hand zou nemen. Men voorzag daarmee in een behoefte, omdat de vereniging sterk begon te groeien.
Toen hij bij zijn school wegging heeft hij twee belangrijke zaken opgepakt. In de eerste plaats stelde hij voor om de vereniging te professionaliseren door de invoering van een betaalde ambtelijk secretaris, een positie die hij dan zelf voor zijn rekening zou nemen en ten tweede begon hij aan de managementopleiding bij TIAS in Tilburg, een zware opleiding die hij met succes wist te voltooien. Op enig moment was hij weer zover om aan de slag te gaan als schoolleider en later als bestuurder van een scholengroep PO en kon hij dat niet meer met het ambtelijk secretariaat combineren. In 2004 werd het ambtelijk secretariaat van hem overgenomen door de VBS.

Peter was een echte onderwijsondernemer die in het Tilburgse veel oog had voor de sociale cohesie van zijn schoolbevolking. Ook binnen de NDV heeft hij met tomeloze energie gewerkt aan de wederopstanding van de vereniging en het professionaliseren ervan. Kortom, een man met visie en heel veel werkkracht die zijn steen heeft bijgedragen aan de opbouw van de Nederlandse Dalton Vereniging in al haar geldingen.
We zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd.

Willem Wagenaar, voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht