Lilian heeft een leven geleden waarin zij veel aandacht en liefde schonk aan de mensen om haar heen (al dan niet werkzaam binnen het onderwijs). Professioneel was ze (zowel vanuit het APS, de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep en haar eigen bedrijf Legio vof) erg gedreven om op zoveel mogelijke manieren bij te dragen aan de veiligheid en verbetering van de school / het onderwijs binnen de school, bij voorkeur binnen daltonscholen en scholen op weg naar dalton.

Mijn eerste contacten met haar waren uit de periode dat ze was aangesteld als onderwijskundige bij het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum (APS). De NDV had haar eerste eigen professionele daltonspecialist! Sindsdien verscheen Lilian Leferink periodiek op netwerkbijeenkomsten en vergaderingen en was zij actief als daltonopleider en -begeleider. Met het vele materiaal dat zij ontwikkeld heeft, speelde ze een rol van betekenis bij de groei van het daltononderwijs in Nederland. Ze stelde ook een soort van daltonhandboek samen waaruit daltonscholen informatie konden putten over methodegebruik op daltonscholen en andere daltonwetenswaardigheden. Later heb ik haar persoonlijk leren kennen binnen Daltonnet en haar eigen bedrijf Legio. Mijn laatste contact met haar was op het landelijke daltoncongres in Deventer, waar ik de tijd kon nemen om haar wat uitgebreider te spreken.

Het daltononderwijs verliest door haar heengaan een markante persoonlijkheid met veel kennis van dalton.

“Ik bepaal zelf graag wat ik doe!” Deze uitspraak schetst Lilian ten voeten uit. Maar samenwerken ging ze zeker niet uit de weg. Met andere opleiders bedacht ze het bekende negenveld waarin pedagogiek, didactiek en organisatie werden gekoppeld aan vrijheid/ verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Door het inbrengen van coöperatieve werkvormen en meervoudige intelligentie gaf ze een andere inhoud aan samenwerken.

Willem Wagenaar
voorzitter NDV

Deel deze pagina

Uitgelicht