Patrick Sins, lector vernieuwingsonderwijs, schreef onderstaand artikel.

Met bijna achthonderd scholen maakt het traditioneel vernieuwingsonderwijs substantieel deel uit van het Nederlandse basisonderwijs: zo’n tien procent van het totaal aantal basisscholen is een traditionele vernieuwingsschool. Gezien de maatschappelijke discussie over met name de effectiviteit van traditioneel vernieuwingsonderwijs, ontstond de behoefte van het werkveld naar een praktijkrelevante wetenschappelijke beschouwing en verdere aanscherping van de onderwijsvisie en van effectief gebleken didactische aanpakken. Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs speelt hierin een cruciale rol, door bij te dragen aan de ontwikkeling van wetenschappelijk geïnformeerde kennis die bijdraagt aan het (her)ontwerpen van vernieuwingsonderwijs.
Klik [hier] voor het hele artikel.

Deel deze pagina

Uitgelicht