Op 24 maart heeft de Nederlandse DaltonVereniging de 3 locaties van RSG Wolfsbos in Hoogeveen gevisiteerd in verband met een licentieverlening. We troffen drie bruisende scholen aan, die werk maken van eigenaarschap, verantwoordelijkheid en samenwerken.

Heel knap, vooral gezien het gegeven dat het om basisberoeps, kaderberoeps, speciaal onderwijs en praktijkonderwijs gaat. We feliciteren de collega’s van Dikkenberg, Harm Smeenge en Meander en we heten hen van harte welkom in de daltonfamilie.

Extra vermeldenswaard is de locatie Meander: het is de eerste daltonschool voor praktijkonderwijs in Nederland. De daltonvlag ging meteen in top!

Ilse Hoogervorst, Marja Out en

Siemon van der Wal

Deel deze pagina

Uitgelicht