Het curriculum in Nederland is in beweging. Naar verwachting worden op termijn nieuwe kerndoelen vastgesteld (curriculumvandetoekomst.slo.nl). In de weg daarnaartoe is een grote rol weggelegd voor leraren en scholen. Leerlingen kunnen ook betrokken worden bij de vraag: wat is van waarde om te leren op school? Het betrekken van leerlingen is een manier om invulling te geven aan persoons- en burgerschapsvorming.

Mee doen?

SLO maakt deel uit van een Europees samenwerkingsproject (Erasmus + BRIDGE) over manieren om leerlingen te betrekken bij besluitvorming over hun eigen onderwijs waaronder het curriculum. Op dit moment worden scholen gezocht in de deelnemende landen (Hongarije, Ierland, Nederland, Schotland, Slovenië). Aan het Nederlandse deel kunnen 3 tot 5 scholen voor basis- en speciaal onderwijs deelnemen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot SLO (a.vanderlaan@slo.nl).

Deel deze pagina

Uitgelicht