Kinderen komen hier samen om te spelen, te ontwikkelen en te leren.

Op 22 januari heeft burgemeester Heijkoop, samen met de bestuurder van de Nederlandse Dalton Vereniging, directie, bestuur en kinderen van de kinderraad SOL Villa Ambacht Dalton speel-ontwikkel-leerplein geopend. Zowel bij de locatie IJdenhove (Kinderopvang Ambacht) als Jan Wissenslaan (Daltonschool obs de Dukdalf) is de nieuwe naam en het nieuwe logo onthuld.

In Hendrik-Ido-Ambacht werken Kinderopvang Ambacht en de openbare basisscholen al heel veel jaren samen aan een goede opvang en gevarieerd onderwijs op maat voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Gelet op de veranderende maatschappij op het gebied van zorg, opvang, onderwijs en welzijn rondom deze leeftijdsgroep is het noodzakelijk om deze samenwerking in samenspraak met andere organisaties zoals Jeugdteam Ambacht, Hi5Ambacht, Samenwerkingsverband, gemeente en andere organisaties verder te versterken en te optimaliseren. Om in te spelen op deze maatschappelijke wijzigingen worden kinderopvang Villa Nova en Daltonschool obs de Dukdalf omgezet in SOL Villa Ambacht Dalton speel-ontwikkel-leerplein.

Trots op samenwerking KOA en SOPHIA

Kinderopvang Ambacht (KOA) en de openbare scholen, verenigd in Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hendrik-Ido-Ambacht (SOPHIA) werken al jaren met veel inzet en betrokkenheid samen. “Deze samenwerking willen we versterken en optimaliseren. Wij zijn blij en trots op ons Dalton speel-ontwikkel-leerplein met onze dalton kernwaarden: zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, reflectie en differentiatie. Een kind ontwikkelt tot totaal mens met eigen leerstofdoelen en ontwikkelbehoeften, want ieder kind is uniek!” vertelt Anita Kleinjan-van Son.

Locatiemanager kinderopvang Annelies van Leeuwen: “Op de locaties bieden we een totaalpakket aan voor kinderen waarbij wij kijken wat het kind nodig heeft om zich maximaal en met plezier te ontwikkelen in een veilige omgeving. Onze leerkrachten, pedagogisch medewerkers en de professionele organisaties op gebied van opvoeding en ontspanning werken met passie, inzet en betrokkenheid samen met de ouders aan de ontwikkeling van het kind.”

Dagprogramma met “de vijf O’s” op ons Dalton speel-ontwikkel-leerplein:

– gevarieerd aanbod op maat voor ieder kind bij openbaar Onderwijs

– kwalitatieve Opvang waarbij betrouwbaarheid en persoonlijke sfeer voorop staat

– actieve samenwerking met Ouders

– samenwerking met professionele organisaties op gebied van Opvoeding en Ontspanning

– 1 totaalpakket met keuzes voor kinderen 0-13 jaar

– 1 team: leraren en pedagogisch medewerkers werken samen met zorg en aandacht

– 1 doorgaande ontwikkelingsleerlijn van 0-13 jaar, spelen, ontwikkelen en leren is op elkaar afgestemd

– 1 daltonvisie

– 1 aanspreekpunt 

Deel deze pagina

Uitgelicht