Met ingang van het lopende schooljaar 2014-2015 is het gebruik toegestaan van drie eindtoetsen:

  • ROUTE 8 van A-VISION B.V.
  • IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE.
  • CITO

De eindtoetsen zijn voor een periode van vier jaar toegelaten. Jaarlijks wordt bezien of deze eindtoetsen van voldoende kwaliteit zijn. Alle schoolbesturen in het primair onderwijs worden hiervan op de hoogte gebracht. Scholen zullen van de aanbieders van de drie beschikbare eindtoetsen informatie ontvangen over de inschrijving voor hun eindtoets. In dit invoeringsjaar van de eindtoetsing krijgen scholen eenmalig meer tijd om een keuze te maken. Aanmelding voor een eindtoets is mogelijk tot en met 30 januari 2015 in plaats van de voorgeschreven datum 31 december 2014.

Deel deze pagina

Uitgelicht