In mei 2020 zal er een nieuw boek over het daltononderwijs verschijnen. Het boek gaat over een bekend probleem: het geven van daltononderwijs in groep 3.

De fusie van de kleuter- en lagere school die in 1985 tot stand kwam, had tot doel om een ononderbroken ontwikkelingslijn te creëren, om het onderwijs meer af te stemmen op de behoeftes en interesses van de kinderen en om de verworvenheden van het kleuteronderwijs meer te benutten in de ‘oude’ lagere school.

Maar de leraren van het netwerk ‘Dalton in groep 3’ dat al enige jaren door DaltonDeventer georganiseerd wordt, geven aan dat de praktijk van het onderwijs in veel groepen 3 helaas vaak het tegenovergestelde laten zien van wat oorspronkelijk de bedoeling was. Werkwijzen uit de ‘oude’ lagere school zijn gemeengoed geworden in de onderbouwgroepen. En leraren in groep 3 ervaren vaak zoveel druk door de overladenheid van het programma en door de focus op hoge meetbare opbrengsten, dat er te weinig werk gemaakt kan worden van het creëren van een doorgaande lijn tussen de onderbouwgroepen en groep 3. De deelnemers van het netwerk vinden het bovendien lastig om werk te maken van de daltonvisie van de school in hun groep.

Groep 3 daltonproof biedt nu hulp. Het boek geeft leraren inzicht in hoe het onderwijs in groep 3 flexibel vormgegeven kan worden vanuit een daltonvisie. Het biedt praktische ideeën voor het breed vormen van kinderen en voor het idee om kinderen te leren meer ‘chef’ te laten zijn over het eigen leren. Want dat is waar daltononderwijs naar streeft: kinderen niet voor de juf of de meester laten werken, maar voor zichzelf.

Neem alvast een kijkje in het boek op: https://www.leonon.nl/book/9789492618382-groep-3-daltonproof.html

Auteur: René Berends is docent Nederlands, daltonopleider en onderzoeker in het lectoraat Vernieuwingsonderwijs van de Academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion in Deventer.

Deel deze pagina

Uitgelicht