Afgelopen donderdag en vrijdag 21 en 22 september heeft het bestuur van de NDV in de nieuwe samenstelling sinds maart 2023 de eerste Herfst24-uurse gehouden.

Het bestuur van de NDV bestaat op dit moment uit Vera Otten, Marja Out, Astrid Claessens, Sandy Sibbald, Lineke Dusseljee, Jeroen Jansen, Rudger Minnee, Ben Vrolijk en Elvira van den Hoek, ondersteund door Brigitte Vercauteren (VO, algemene zaken), en Susan de Ruiter (PO, vergaderingen bestuur).

Voor wie meer in detail wil weten waar we het over gehad hebben verwijs ik naar de langere impressie hieronder. Voor een kleine indruk het volgende:

Wat willen wij?

Het bestuur wil dichter bij de leden staan, we zoeken meer contact met de verschillende regio’s. We gaan feedback vragen op bijvoorbeeld het concept meerjarenplan en een nieuw geformuleerde visie op daltononderwijs. We hebben nu een visie in de maak die een leerlingvriendelijke, een ouderversie en een ‘professionele’ versie kent. Wij zijn benieuwd wat de leden daarvan vinden.

We gaan de website gebruikersvriendelijker vormgeven met kortere en bruikbare teksten. Logo’s en afbeeldingen van de NDV worden opnieuw ontworpen, binnen onze bekende stijl, zodat scholen deze afbeeldingen voor hun eigen communicatie kunnen downloaden en gebruiken.

We werken aan een Regiokader, zodat een Regio opzetten of goed laten draaien makkelijker wordt.

 

Wil je meer weten over onze voornemens en plannen? Lees hieronder verder!

Impressie programma bestuurs24-uurse

Wij hebben vier dagdelen verschillende thema’s verkend: van Toekomstbeeld, naar Doorzetten  en via 1 jaar is kort tot Verbinden en verspreiden. We hebben de drie domeinen die het fundament van onze vereniging vormen opnieuw besproken.

Kort gezegd komen die drie domeinen op het volgende neer:

1) Wij vormen een waardengericht bestuur en een waardengerichte organisatie;

2) Wij bewaken de kwaliteit van daltononderwijs;

3) Wij faciliteren kennisdeling en communicatie binnen de gehele daltonfamilie.

Alle activiteiten die wij als bestuur zelf ontplooien en die we binnen de vereniging willen stimuleren, vallen onder bovenstaande 3 domeinen.

Vanuit het eerste domein (wij vormen een waardengericht bestuur en een waardengerichte organisatie) hebben we opnieuw verkend vanuit welke waarden de NDV werkt en dus ook met welke visie de NDV wil werken en hoe wij ons als bestuur binnen die visie zien. Wij hebben een nieuwe formulering van de visie geschreven, die we in de komende periode met de leden willen delen, om te toetsen of we nog met de goede dingen bezig zijn.

Wij hebben als bestuur een voorlopig motto omarmt: “dienstbaarheid vanuit verantwoordelijkheid”: wij voelen de verantwoordelijkheid die wij vanuit de leden hebben gekregen om voor de vereniging de juiste dingen te doen. Wij willen ons dienstbaar opstellen ten opzichte van de leden, vanuit die verantwoordelijkheid, die ons de ruimte geeft om voor de vereniging de juiste stappen te zetten.

We hebben, voortvloeiend vanuit de visie, een eerste aanzet tot een meerjarenplan 2024-2028 geformuleerd. Wij gaan in de periode tussen nu en de Algemene Ledenvergadering in maart 2024 met zoveel mogelijk leden over de visie en het meerjarenplan in gesprek, zodat we tijdens de ALV een meerjarenplan kunnen presenteren dat in samenspraak met leden tot stand gekomen is.

Het onderdeel Doorzetten ging over de continuïteit van de activiteiten van de vereniging: visitatie en scholing op het gebied van dalton vallen onder het domein kwaliteitsbewaking en zijn als zodanig een essentieel en onmisbaar onderdeel van de verantwoordelijkheid van het bestuur. We hebben een aantal nieuwe kaders voor daltoncertificaten ontwikkeld, die in de komende maanden met de daltonopleiders besproken zullen worden en op de ALV aan de leden ter goedkeuring zullen worden voorgelegd. Denk daarbij aan een nieuw kader voor een Certificaat voor daltonOOP-ers in het PO en VO, en een kader voor een certificaat in het VO, voor docenten die bijvoorbeeld sectievoorzitter, daltoncoördinator of bijvoorbeeld decaan zijn of willen worden.

Ook hebben we gesproken over de Regio’s en op welke manier het bestuur de Regio’s meer houvast kan bieden in de rol van de Regio’s: er is een werkgroep bezig om te inventariseren hoe elke Regio op dit moment georganiseerd is, wat er in elke Regio gebeurt en speelt en welke successen van Regio’s te vieren en hopelijk ook met andere Regio’s te delen zijn. Wij gaan dit jaar met de Regio’s in gesprek om de verwachtingen uit te spreken: wat verwachten de Regio’s van het landelijke bestuur en vice versa en hoe kunnen we elkaar daarin versterken?

1 Jaar is kort was een dagdeel waar we zelf een beetje van in de stress raakten… jullie zullen allemaal het gevoel herkennen dat je zoveel wilt, maar slechts beperkt tijd hebt… Zeker sinds een inkrimping van het bestuur van 11 naar 9 bestuursleden, met een grote groep nieuwe leden, merken we dat we de hulp van leden in de vereniging hard nodig zullen hebben. We zullen dan ook de komende tijd een beroep doen op leden om ons te helpen met specifieke klussen (bijvoorbeeld de organisatie van het Congres in november 2024 (landelijk voor het PO en op verschillende locaties voor het VO).

Op basis van de eerste opzet van het meerjarenplan hebben we alvast de eerste stappen in kaart gebracht, waarbij het in verbinding zijn met de leden in de Regio’s een prioriteit is. Die stappen moeten leiden tot een jaarplan, waarbij we onze lange termijnvisie in korte termijnblokjes opsplitsen.

Het laatste deel van de 24-uurse ging over Verbinden en verspreiden. Onder het domein kennisdelen en communicatie hebben we onder andere besproken hoe we de leden nog meer en beter met elkaar in contact kunnen brengen. We hebben het over de website en een mogelijk daltonplatform (online) gehad. Ook hier gaan we in de komende maanden kleine stappen zetten, die als doel hebben de mogelijkheden voor leden om elkaar gemakkelijk te vinden, te vergroten.

Een hele concrete stap in ons communicatieoffensief hebben we al vlak voor de zomer in gang gezet: er is onze nieuwe podcast: De daltondialoog, een podcast met lef. De eerste aflevering (uiteraard met oud-voorzitter Willem Wagenaar) staat al op Spotify, de tweede en derde uitzending zijn tijdens onze 24-uurse opgenomen. We houden ons aanbevolen voor goede ideeën: wie weet met wie onze podcasthost een goed gesprek kan voeren over daltononderwijs? Via de website van de NDV kun je een podcastgast voordragen! https://dalton.nl/contact/

Wij kijken terug op een geslaagde 24-uurse en gaan de komende maanden verder aan de slag. We houden jullie op de hoogte van de voortgang en hopen tijdens de Algemene Ledenvergadering aan velen van jullie te presenteren hoe wij “dienstbaar vanuit verantwoordelijkheid” samen met de leden blijven bouwen aan het daltonlandschap in Nederland.

Het bestuur van de NDV

 

Deel deze pagina

Uitgelicht