“George Steiner […] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopeloze waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentsia samenzweert, schrijft en debatteert, en waar de bepalende filosofieën zijn ontstaan, alsmede de toonaangevende artistieke stromingen en de ideologisch en esthetische revoluties.”   

 p.126, Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeiffer                                                                            

De NDV organiseert in samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs het Dalton Café op donderdag 9 april en woensdag 3 juni 2020.

In het Dalton Café delen we ontwikkelingen in het PO en VO waarbij onderzoek en praktijkervaringen centraal staan. We houden ontwikkelingen in onderwijsland tegen het licht en we delen onze dromen over fantastisch onderwijs. 

Onderwerpen die in het café de revue zullen passeren: hoe geven we vorm aan goed burgerschap in de daltonklas? Wat zijn kenmerken van een goede daltonschool? Hoe leren topleraren? Hoe zit het met de pedagogiek in het daltononderwijs en wat is bekend over effectief daltononderwijs? Ook worden gastsprekers uitgenodigd op basis van wat we in het dalton café belangrijk vinden.

Wij nodigen alle leraren en docenten werkzaam in het daltononderwijs binnen het PO en VO uit! 

Donderdag 9 april en woensdag 3 juni 2020

15.30 uur – 17.30 uur 

Seats2Meet Amersfoort

Opgeven: v.m.otten@saxion.nl 

Doe mee, denk mee, deel ervaringen!

Het Daltoncafé is ter vervanging van de DaltonOnderzoeksGroep.

Deel deze pagina

Uitgelicht