Drie daltonbasisscholen zijn door de jury Excellente Scholen namens het Ministerie van Onderwijs beloond met het predicaat excellent:

  1. De Tweemaster-Kameleon, Oost-Souburg (Zeeland)
  2. De Globetrotter, Katendrecht Rotterdam
  3. De Edelsteen, Zoetermeer

Het predicaat Excellente School is een predicaat voor scholen met bijzondere kwaliteiten en wordt voor drie jaar verleend.

De Tweemaster-Kameleon, Oost- Souburg

De jury is onder de indruk van het onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen op de SterQ!-afdeling en de wijze waarop het team inspeelt op de onderwijsbehoeften van deze leerlingenpopulatie. De SterQ!-afdeling vormt geen eiland binnen De Tweemaster-Kameleon. Door de groepering van deze leerlingen naast reguliere groepen, zien we afdelingen die elkaar versterken en waar mogelijk gezamenlijke keuzes in het aanbod en de aanpak. Het is een mooi voorbeeld voor andere scholen.

Uit het rapport:

De stip op de horizon van het team, het perspectief, is het portfolio waarin persoonlijke doelen en het realiseren hiervan een plaats kunnen krijgen. Ook de ouders onderstrepen deze vorm van schoolontwikkeling. Het werken met het portfolio biedt leerlingen de mogelijkheid om mee te praten over wat zij willen bereiken, op welke manier, hoe zij dat willen realiseren en afronden, en of zij uiteindelijk tevreden zijn over het resultaat.

De Globetrotter, Katendrecht Rotterdam

Deze school kreeg reeds in 2016 voor het eerst het predicaat excellent. In 2022 is de jury onder de indruk van hoe het eigenaarschap van de leerlingen wordt vormgegeven met het eigen leren via leerdoelen, de samenwerking met ouders, en de autonomie van de leraren van De Globetrotter. Deze aanpak zou als voorbeeld kunnen dienen voor andere scholen. De Globetrotter heeft als excellentieprofiel: ‘Excellent in onderwijsaanpak – eigenaarschap bij leerlingen’. Zij werken vanuit het gedachtegoed van dalton.

Uit het rapport:

‘Vrijheid in gebondenheid’ is de lijfspreuk van De Globetrotter. De leerlingen mogen eigen doelen kiezen, zelf bepalen of zij de instructie bijwonen en zelf kiezen waar zij willen werken en met wie. De leerkracht houdt echter wel de regie in handen. Wanneer de keuze van de leerling niet goed voor hem of haar uitpakt, gaat de leerkracht het gesprek aan om met de leerling de keuze te evalueren. De ouders worden gezien als partners.

De Edelsteen in Zoetermeer kreeg reeds in 2017 het predicaat excellent. In 2022 looft de jury met name de daltonkernwaardes Zelfstandigheid ontwikkelen en groeien in eigenaarschap.

Uit het rapport:

IKC De Edelsteen is een daltonschool en heeft de daltonprincipes verder ontwikkeld en samengevoegd onder de paraplu van eigenaarschap. De school werkt met de concepten; zelfstandigheid, vrijheid & verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit en reflectie aan de ontwikkeling van kinderen op drie gebieden:

  • cognitieve ontwikkeling;
  • sociale ontwikkeling;
  • persoonsontwikkeling.

De leerlingen op IKC De Edelsteen noemen het: een beetje baas zijn over je eigen leren. De school beaamt het woord beetje, want ze is van mening dat uiteindelijk de professionals de leerdoelen voor ogen houden. De leraren in de school zorgen dat de leerlingen leren wat ze moeten leren. De jury waardeert het duurzame karakter van het excellentieprofiel. Eigenaarschap kan een vaag en veelomvattend begrip zijn, maar IKC De Edelsteen heeft het goed weten te definiëren en concretiseren in de praktijk.

Deel deze pagina

Uitgelicht