Katholieke Dalton basisschool de Globetrotter Katendrecht ontvangt het predicaat Excellente School 2016-2018 

 

 

Als school zijn wij enorm trots op het krijgen van het predicaat Excellent. Het is de bekroning van vernieuwend willen zijn, lef durven hebben en met elkaar hard werken om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij altijd het doel voor ogen houden dat onze kinderen hier optimaal van profiteren om hun talenten te kunnen ontdekken en ontwikkelen.

 

Om voor het predicaat Excellente school in aanmerking te komen, moet de kwaliteit van het onderwijs op orde moet zijn (inspectierapport) en het excellentieprofiel een meerwaarde zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Het excellentieprofiel van de Globetrotter Katendrecht:

Gepersonaliseerd leren gericht op talentontwikkeling

 

Uit het onafhankelijke juryrapport kwam o.a. naar voren:

De Globetrotter Katendrecht heeft de afgelopen jaren een flinke gedaantewisseling ondergaan. De school is een Daltonschool; zelfstandigheid en samenwerking gaan hand in hand, zowel bij de leerlingen als bij het team. De Globetrotter Katendrecht heeft ambitie getoond. Door samenwerking binnen het team, door taken samen te pakken voor meer groepen, door het werken met leerKRACHT, door integratie van vakken en keuzemogelijkheden bij leerlingen te bevorderen en door het werken met tablets wordt er tijd gewonnen om talenten te ontdekken en te stimuleren bij leerlingen. Kunst en cultuur speelt hierin een belangrijke rol. De school wil een verweven web vormen met de buurt en partners om talenten zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Leerkrachten kijken samen naar leerlingen, maar ook naar hun eigen handelen. Het gepersonaliseerd leren heeft zich ontwikkeld en leerkrachten volgen de SLO-doelen meer op maat, behorend bij het kind en niet per definitie de methode.

Deel deze pagina

Uitgelicht