Op 1 en 2 oktober j.l. was weer de jaarlijkse 24-uurs conferentie van regio vo. Dit jaar stond de conferentie in het teken van ‘verantwoordelijkheid’ en was de organisatie gekoppeld aan het 25-jarig daltonjubileum van Lentiz Daltonmavo Naaldwijk.
Het eerste deel van de conferentie was in ‘Het oude Postkantoor’ in Delft. Na een welkomstwoord van Frans v.d. Sman, directeur van de Daltonmavo, heeft Patrick Sins een presentatie gegeven over ‘reflectie’. Hierbij kwam het belang van reflecteren bij o.a.: leren, de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling tot kritisch-denkende burgers duidelijk naar voren. Ook werd stilgestaan bij reflectie in de huidige daltonpraktijk in zowel po als vo.
Hierna volgde een presentatie van Dick Middelhoek van Bureau Overleren. Geanimeerd en d.m.v. alledaagse voorbeelden legde hij verband tussen ‘verantwoordelijkheid’ en de rol van ‘vertrouwen’ hierbij.
Na het diner was er aandacht voor non-verbale communicatie. Op soms hilarische wijze werden de deelnemers door Rick Koster, van hetzelfde Bureau, geconfronteerd met foto’s en filmpjes die tijdens het middaggedeelte waren gemaakt. Duidelijk hierbij werd, dat lichaamshouding heel veel zegt!
Na de overnachting in Nootdorp, werd de conferentie voortgezet in het gebouw van de Daltonmavo in Naaldwijk. Na een korte reguliere vergadering van de regio was het tijd
voor een inleiding van prof. Dr. Margriet Sitskoorn. Zij hield een zeer interessante verhandeling over de werking van de hersenen.
Na de pauze heeft Simon Kent, teamleider bovenbouw van Daltonmavo Naaldwijk, de bezoekers bijgepraat over de resultaten van een onderzoek dat gedaan is onder de oud-leerlingen van de school. Dit onderzoek richtte zich op de invloed die ‘hun’ daltononderwijs heeft gehad op hun persoonlijke ontwikkeling. Uit het onderzoek komt naar voren, dat daltoncompetenties (o.a. plannen, samenwerken, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen) hoog scoren. Heel verrassend bij deze presentatie waren de filmpjes, waarin telkens een huidige leerling én een oud-leerling, onder het uitwisselen van schoolervaringen, de kernwaarden op de pilaren in de school schilderden.
Frans v.d. Sman en zijn team hebben gezorgd voor een geslaagde 24-uur conferentie! In de volgende DaltonVisie volgt nog een uitgebreid verslag
van deze conferentie.

Deel deze pagina

Uitgelicht