“George Steiner […] definieert de eigenheid van het continent (Europa) aan de hand van vijf onderscheidende kenmerken. Het eerste is, interessant genoeg, de alomtegenwoordigheid van cafés, die hij, beschaafd als hij is, niet zozeer beschouwt als drenkplaatsen van de hopelozen waar zure vergetelheid wordt geschonken in een bodemloos glas, als wel als ontmoetingsplaatsen waar de intelligentisa samenzweert, schrijft en debatteert, en waar de bepalende filosofieën zijn ontstaan, alsmede de toonaangevende artistieke stromingen en de ideologische en esthetische revoluties.”

p.126, Grand Hotel Europa, Ilja Leonard Pfeiffer

Ook komend schooljaar zijn er weer een vijftal momenten ingepland voor het DaltonCafé. Hieronder de data van de bijeenkomsten met daarbij de thema’s die centraal staan en de doelgroepen. Nog niet alle onderwerpen liggen vast. Dit volgt zo spoedig mogelijk. Er is gekozen om naast de online cafés ook een echt DaltonCafé in Amersfoort bij Seats2Meet te organiseren op 13 maart 2023 van 16.00 uur tot 18.00 uur. We hopen iedereen ook komend schooljaar te ontmoeten!

26 september 2022 (online)     : observatietool ‘excellente’ daltonscholen (doelgroep PO & VO)
21 november 2022 (online)        : Leren mag leuk zijn; wiskunde en circus (doelgroep PO & VO)
16 januari 2023 (online)              : n.n.b.
13 maart 2023 (Seats2Meet)     : taak, eigenaarschap en (digitale)leeromgeving (doelgroep PO & VO)
8 mei 2023 (online)                    : n.n.b.

Aanmelden kan via deze link: https://saxion.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_9tqLDhoFFmdGh5I
De online-sessies zijn van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Het DaltonCafé in Amersfoort bij Seats2Meet is op 13 maart 2023 van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Het DaltonCafé wordt geïnitieerd vanuit de NDV in samenwerking met de lectoraten Vernieuwingsonderwijs (Thomas More) en Vernieuwend Onderwijs (Saxion) en is gericht op het delen van kennis aan de hand van lopende en/of uitgevoerde onderzoeken, waarbij de koppeling naar de daltononderwijspraktijk wordt gemaakt. Meer weten en/of een verslag van vorige cafés teruglezen? www.dalton.nl en/of https://www.saxion.nl/onderzoek/meer-onderzoek/vernieuwingsonderwijs/dalton

Zelf onderzoek gedaan en aandragen voor het DaltonCafé?
Geef dit door aan Vera Otten-Binnerts

Doe mee, denk mee en deel ervaringen!

Namens de NDV en de lectoraten
Vernieuwend Onderwijs (Saxion) en Vernieuwingsonderwijs (Thomas More),
Vera Otten, Marja Out
Patrick Sins & Symen van der Zee

Deel deze pagina

Uitgelicht