De Nederlandse DaltonVereniging organiseert in samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs een DaltonCafé op maandag 22 januari 2024

In het DaltonCafé delen we ontwikkelingen in het PO en VO waarbij onderzoek en praktijkervaringen centraal staan. We houden ontwikkelingen in onderwijsland tegen het licht en we delen onze dromen over fantastisch onderwijs. Wij nodigen iedereen die werkzaam is in het daltononderwijs binnen het
PO en VO uit! Doe mee, denk mee, deel ervaringen!

dag:
22 januari 2024

tijd:                    
16.00 – 17.00 uur

plaats:
online, via deze link

presentator: 
René Berends & Vera Otten-Binnerts

Thema:
Dalton & burgerschap

Toelichting:

burgerschap in het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs. Deze wettelijke opdracht om ‘actief burgerschap en sociale cohesie’ te bevorderen, verduidelijkt de burgerschapsopdracht die de overheid in 2006 al had gesteld. Deze aanscherping van de wet betekent dat ook teams van daltonscholen zich over de vraag moeten buigen hoe zij aan de wettelijke opdracht voldoen. Daarbij is het niet voldoende om vanuit een bijna vanzelfsprekende houding erop te wijzen dat ‘we’ een daltonschool zijn en dat ‘we’ dus aan burgerschapsvorming doen. Daarom is onderzoek gestart naar dalton & burgerschap en een focusgroep van onderwijsprofessonals in het daltononderwijs geformeerd.

Tijdens dit Dalton Café willen we jullie meenemen in de eerste resultaten die we met jullie kunnen delen vanuit het onderzoek dalton & burgerschap.

Doelgroep:
Deze sessie van het Dalton Café is interessant voor onderwijsprofessionals in het PO en VO.

Aanmelden kan via deze link:  Inschrijving DaltonCafé 22 januari 2024 – Google Formulieren
Bij aanmelden ontvang je de materialen en het verslag van het DaltonCafé.

Namens de NDV en de lectoraten
Vernieuwend Onderwijs (Saxion) en Vernieuwingsonderwijs (Thomas More),
Vera Otten, Marja Out
Patrick Sins & Symen van der Zee

 

Deel deze pagina

Uitgelicht